NAŠE SLUŽBY

Inženýrská geologie

Provádíme průzkumy pomocí jádrového vrtání, dynamické penetrace, maloprofilových vrtů, statické penetrace aj.…

Hydrogeologie

Zabýváme se hydrogeologickým průzkumem za účelem zjištění kvantity a kvality vodního zdroje,…

Sanační geologie

V rámci služeb v oblasti ekologie a sanační geologie provádíme průzkum znečištění zemin…

Stanovení radonového indexu pozemků

Stanovujeme objemovou aktivitu radonu v půdním vzduchu systémem RM - 2 za…

Zkoušení zemin

Provádíme zkoušení zemin in-situ zařízeními ECM-Static a ECM -LDD 100 Provádíme Statické…

Průzkum přítomnosti azbestu

Provádíme průzkum přítomnosti vláknité formy azbestu ve stavebních konstrukcích a izolačních materiálech.…